Föreningsstämma

Aktiemarknadsbolagens ordinarie stämma hålls vartannat år. I denna sektion återfinns beslut från Aktiemarknadsbolagens stämmor sedan 2008.