Medlemskap

Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm har rätt att vara medlemmar i Aktiemarknadsbolagens Förening.